PUSTOGRAD

Na brdu Putograd, iznad uvale Zaklopica nalazila se  utvrda, koja datira iz 6 st., a ispod koje je bilo prvobitno naselje. U doba Bizanstkog carstva, služila je kao vojna utvrda za nadgledavanje i čuvanje Pašmanskog  i Zadarskog kanala od napada gusara. Stanovnici mjesta bježali su pred napadima sakrivajući se u utvrdu. Utvrda je bila građena od kamenih blokova debelih više metara i sa minimalnim prozorima/otvorima radi zaštite.  Unutar zidina nalazila se dvokatnica. Utvrda Pustograd upisana je u Registar kulturnih dobara RH pri Ministarstvu kulture.

 

 
Planinarska staza na Pustograd uređena je i markirana turističko-planinarska staza koja vodi od trajektne luke Tkon, do utvrde na brdu Pustograd iznad uvale Zaklopica (jugoistočni dio otoka). Vrh brda nalazi se na 108m/nm. Prvi "asfaltirani" dio staze kojem je visinska razlika 20 m, a dužina 4.000 m, večim djelom vodi planinara uz more.
U unutrašnjost otoka odvaja se kod plaže Bartovica. Visinska razlika "škraping" dijela staze je 88 m, dužina cca 300 m, a za uspon treba cca 30 minuta. Ovi podaci, međutim, neka nikoga ne zavaraju jer je teren težak i škrapast pa zahtijeva dobru obuću i planinarske štapove. Za one koji ih nemaju, na početku staze pripremljeni su priručni štapovi.  Stazu koristite na vlastitu odgovornost!
    Put vodi uz trošnu dalmatinsku okruglu kamenu kućicu (bunju) koja je služila čuvarima ovaca kao sklonište za lošeg vremena. Na brdu se nalaze zidine vojne utvrde izgrađene na temeljima zdanja iz bizantinskoga doba (6. stoljeće). To je mjesto bilo važno motrište s kojeg su se nadzirali i štitili Pašmanski i Zadarski kanal.
     Na vrhu će posjetitelj biti nagrađen lijepim panoramskim vidikom. Sa sjevera prema jugu vide se sjeverni Velebit, Sveto brdo i Crnopac, te Biograd i Vransko jezero kao na dlanu. Zatim Vrgada, Žirje, Kornat (Metlina i Ploca), Veliki Bokolj (najviši vrh Pašmana) i  Zadar.