Poziv na 6. sjednicu Vijeća TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/21-01/4
URBROJ: 2198/21- 1
U Tkonu, 21. prosinca 2021.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam ELEKTRONSKU

6. sjednicu Vijeća TZO Tkon
u (utorak) 28. prosinca 2021. u 11:00h

- Verifikacija zapisnika sa 5. Sjednice Vijeća TZO Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Nacrt Prijedloga 1. Izmjene i dopune Programa rada s financijskim planom za 2021.g.;
2) Nacrt Prijedloga godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2022. g.;
3) Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2022. g.;
4) Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2022. g.

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Anđelo Palaškov v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/317-9186