ŽUPNA CRKVA SV. TOME APOSTOLA

Župna crkva Sv. Tome apostola spominje se u 11. st. kao crkva Sv. Marije. Pravokutna apsida u romaničkom stilu, zvonik i brojni fragmenti datiraju iz 12 st. 1215. g crkva Sv. Marije mijenja titular u crkvu Sv. Tome apostola.
Crkva je u svojoj jezgri starija srednjevjekovna bazilika na tri lađe odijeljene arkadama na puni luk, a stupovi imaju baze sa ugaonim listićem i ranoromaničke kapitele sa tri oštra primogova lista po strani, od kojih dva završavaju u malu valutu. Prozorčić riznice zaštićen je srednjevjekovnom rešetkom.

U prvoj polovici 18 st. točnije oko 1730. g. crkva doživljava velike promjene - napravljen je veliki mramorni barokni oltar i dva bočna oltara, a nadograđen je i zvonik.

Glavni barokni oltar je posvećen Blaženoj Djevici Mariji. Tu se nalazi slika Bogorodice na prijestolju koja na koljenima drži malog Isusa. Iako se uvriježilo mišljenje da je ona rad zadarskog svećenika P. Jordanića, nastala krajem 15 st., po drugom izvoru (Luka Jelić) ona možda seže do 12 st. ako ne i ranije.

Crkva je imala 4 romanička zvona, ali ostaje bez dva za vrijeme austrijske vladavine jer su odnesena najvjerojatnije za vojne potrebe. Današnji zvonik "Alta turri Ornatur" ima dva prelijepa romanička zvona, jedno veće i jedno manje zvono. Zvona su elektrificirana 1980. g.
Župna crkva Sv. Tome apostola upisana je u Registar kulturnih dobara RH pri Ministarstvu kulture.