Poziv na 7. sjednicu Skupštine TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KLASA: 021-01/22-01/6
URBROJ: 2198/22- 1
U Tkonu, 13. prosinca 2022.

- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

7. sjednicu Skupštine TZO-Tkon
u (četvrtak), 22. prosinca 2022. u 17: 00h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa rada sa financijskim planom  za 2022. godinu;
2) Prijedlog godišnjeg programa rada sa financijskim planom za 2023. godinu;
3) Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2023. g.;
4) Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2023. g.;
5) Razno.

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Anđelo Palaškov v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 091/891-3527