Poziv na 11. sjednicu Vijeća TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/22-01/9
URBROJ: 2198/22- 1
U Tkonu, 13. prosinca 2022.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon   

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

11. sjednicu Vijeća TZO Tkon
u (srijedu) 21. prosinca 2022. u 18:00 h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 10. Sjednice Vijeća TZO Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Nacrt Prijedloga 1. Izmjene i dopune Programa rada s financijskim planom za 2022.g.;
2) Nacrt Prijedloga godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2023. g.;
3) Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2023. g.;
4) Prijedlog Odluke o izvršenju godišnjeg programa rada s financijskim planom za 2023. g.
5) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika;
6) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Anđelo Palaškov v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 091/8913527