Poziv na 10. sjednicu Vijeća TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/22-01/10
URBROJ: 2198/22- 1
U Tkonu, 18. ožujka 2022.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

10. sjednicu Vijeća TZO-Tkon
u (ponedjeljak), 28. ožujka 2022. u 18:00 h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Vijeća TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Izvješće o obavljenom nadzoru Skupštine TZO Tkon o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.;
2) Nacrt Prijedloga lzvještaja o izvršenju programa rada TZO-Tkon sa financijskim izvješćem za 2021.;
3) Nacrt Prijedloga lzvještaja Turističkog Vijeća o radu za 2021.;
4) Prijedlog Izvještaja o radu Turističkog ureda i direktora Turističkog ureda TZO Tkon za 2021.;
5) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Anđelo Palaškov

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 091/891-3527