Poziv na 8. sjednicu Vijeća TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/22-01/6
URBROJ: 2198/22- 1
U Tkonu, 28. siječnja 2022.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

8. sjednicu Vijeća TZO Tkon
u (utorak) 1. veljače 2022. u 18:00h
u prostorijama Općine Tkon

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju direktora Turističke zajednice Općine Tkon;
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika;
3. Razno

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Anđelo Palaškov mag. oec. v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/529-2051