Poziv na 2. sjednicu Skupštine TZO Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
KLASA: 021-01/18-04/2
URBROJ: 2198/18-1
U Tkonu, 12. prosinca 2018.


- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

PREDMET: POZIV NA 2. SJEDNICU SKUPŠTINE TZO-TKON
- dostavlja se

Na temelju čl. 31. statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam 2. sjednicu Skupštine TZO Tkon u (četvrtak) 20. prosinca 2018. u 11:00 h u prostorijama Općine Tkon te predlažem slijedeći:

DNEVNI RED :

1) Izvještaj Nadzornog odbora o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 30. rujna 2018.
2) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa rada sa financijskim planom za 2018. godinu
3) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka gostiju na području Općine Tkon za 2018.,
4) Prijedlog Programa rada sa financijskim planom za 2019.,
5) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada sa financijskim planom za 2019.,
6) Prijedlog Odluke o izvršenju financijskog plana za 2019.,
7) Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka gostiju na području Općine Tkon za 2019.,
8) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Goran Mušćet, v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 023/285 213