Poziv na 1. sjednicu Vijeća Turističke zajednice Općine Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA
KLASA: 022-01/18-01/2
URBROJ: 2198/18- 1
U Tkonu, 24. listopada 2018.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju čl. 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

1. sjednicu Vijeća TZO-Tkon
u ( srijedu ) 31. listopada 2018. u 18:00h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Vijeća TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Prijedlog Programa rada sa financijskim planom za 2019.
2) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada sa financijskim planom za 2019.
3) Prijedlog Odluke o izvršenju financijskog plana za 2019.
4) Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka gostiju na području Općine Tkon za 2019.
5) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Goran Mušćet v.r.

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 099/3179186