Prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, osobni podaci mogu se prikupljati u zakonitu svrhu obrade i to radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade i radi izvršavanja zadaća od javnog interesa.

evisitor2018

Više na: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor