14. sjednica Vijeća Turističke zajednice Općine Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK VIJEĆA

Klasa: 022-01/17-01/1
UR.BROJ: 2198/17- 4
U Tkonu, 13. prosinca 2017.

- Članovima vijeća TZO-Tkon
- Predsjedniku vijeća TZO-Tkon

Na temelju članka 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

14. sjednicu Vijeća TZO Tkon
u (četvrtak) 21. prosinca 2017. u 8:30h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija Zapisnika sa 13. Sjednice Vijeća TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Izvješće Nadzornog odbora o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 30. rujna 2017.
2) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa rada sa financijskim planom za 2017. godinu
3) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka gostiju na području Općine Tkon za 2017.,
4) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik vijeća
Goran Mušćet

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 023/285 213