9. sjednica Skupštine Turističke zajednice Općine Tkon

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TKON
SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Klasa: 021-01/17-04/1
UR.BROJ: 2198/17- 2
U Tkonu, 13. prosinca 2017.

- Članovima skupštine TZO-Tkon
- Predsjedniku skupštine TZO-Tkon

Na temelju članka 31. Statuta Turističke zajednice Općine Tkon sazivam

9. sjednicu Skupštine TZO Tkon
u (četvrtak) 21. prosinca 2017. u 11:00h
u prostorijama Općine Tkon

- Verifikacija Zapisnika sa 8. Sjednice Vijeća TZO-Tkon
i predlažem sljedeći:

DNEVNI RED :

1) Izvještaj Nadzornog odbora o poslovanju Turističke zajednice Općine Tkon od 01. siječnja do 30. rujna 2017.
2) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa rada sa financijskim planom za 2017. godinu
3) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka gostiju na području Općine Tkon za 2017.,
4) Prijedlog Programa rada sa financijskim planom za 2018.,
5) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada sa financijskim planom za 2018.,
6) Prijedlog Odluke o izvršenju financijskog plana za 2018.,
7) Prijedlog Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka gostiju na području Općine Tkon za 2018.,
8) Razno

TZO-Tkon
Predsjednik skupštine
Goran Mušćet

O tome obavijest:

1. Oglasna ploča Turističke zajednice Općine Tkon
2. Internet stranica
3. Pismohrana, ovdje

U slučaju izostanka molimo Vas da se javite na broj telefona 023/285 213