Oglas za zaposlenje na određeno vrijeme na radno mjesto Djelatnika u turističkom uredu

Na temelju Odluke o raspisivanju Oglasa za zaposlenje na određeno vrijeme na radno mjesto Djelatnika u turističkom uredu TZO-Tkon – 2. Izvršitelja (m/ž) od 20. veljače 2017., Klasa: 100-01/17-01/1; Ur. broj: 2198/17-1, Predsjednik Turističke zajednice Općine Tkon, dana 21. veljače 2017. raspisuje i objavljuje

         OGLAS

za zaposlenje na određeno vrijeme na radno mjesto Djelatnika u turističkom uredu

TZO-Tkon – 2. Izvršitelja (m/ž)

Članak 1.

Pozivaju se zainteresirani da podnesu prijavu za zaposlenje djelatnika (m/ž) u turističkom uredu TZO-Tkon i to na rok od 15. ožujka 2017. do 30. rujna 2017. godine.

Članak 2.

Nalaže se da kandidati trebaju, uz opće uvjete Zakona o radu („Narodne novine“, broj: 93/14) ispunjavati uvjete utvrđene člankom 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne Novine“, broj: 42/2014. i 114/2014.), te člankom 6. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 3.

Uz prijavu se prilažu dokazi o:

-       završenoj gimnaziji ili drugoj srednjoj školi u najmanje četverogodišnjem trajanju - SSS

-       stečenoj najmanje 1 godini radnog iskustva na poslovima u struci

-       poznavanju rada na osobnom računalu

-       poznavanju barem jednog svjetskog jezika

-       položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu

Kandidat koji nema položen stručni ispit, ali ispunjava ostale uvjete iz ovog Oglasa, može biti primljen na rad, ali je obvezan u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.  

            Krajnji rok za podnošenje prijave je 1. ožujka 2017.

Članak 4.

Sa izabranim kandidatima će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme, temeljem odluke o odabiru, a po sljedećim uvjetima:

A)        1 (jedan) izvršitelj (m/ž) na puno radno vrijeme od 8 sati dnevno za razdoblje od 15. ožujka 2017. do 30. rujna 2017. godine.

B)        1 (jedan) izvršitelj (m/ž) na kombinirano nepuno i puno radno vrijeme i to za razdoblje:

-           od 15. ožujka 2017. do 31. svibnja 2017. godine na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno

-           od 01. lipnja 2017. do 30. rujna 2017. godine na puno radno vrijeme od 8 sati dnevno

Članak 5.

Prijave se mogu dostaviti osobnim putem ili poštom na adresu Turistička zajednica Općine Tkon, Mulina 6, 23212 Tkon, sa naznakom – za oglas - djelatnik u uredu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima oglasa kandidati će se obavijestiti u zakonskom roku.

Članak 6.

Ovaj oglas se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Turističke zajednice Općine Tkon.

U Tkonu, 21. veljače 2017.
Klasa: 112-03/17-01/1
Ur. broj: 2198/17-1

Turistička zajednica
Općine Tkon
Predsjednik
Goran Mušćet